Showing all 12 results

Whey Protein Isolate là dòng Whey Protein tinh khiết hấp thu nhanh
Kể đến Whey Protein thì không thế thiếu dòng Whey protein isolate (Whey protein cô lập) – WPIs được xử lý thêm để loại bỏ tất cả chất béo và đường sữa. WPI thường là ít nhất 90 phần trăm protein. 90% protein, hoặc cao hơn; chứa ít đường và chất béo. có các dòng các nhà sản xuất cho đường và béo ít đường như bằng không trong các sản phẩm whey isolate này.

Giảm giá!

Whey Protein Isolate

Xtend Pro Whey Isolate 5lbs

1,550,000  1,350,000 

Whey Protein Isolate

AllMax IsoFlex 2lbs

1,100,000 
Giảm giá!

Whey Protein Isolate

AllMax IsoFlex 5lbs

2,100,000  1,850,000 
Giảm giá!

Whey Protein Hydrolyzed

R1 Protein 5lbs

2,000,000  1,600,000 
Giảm giá!

Whey Protein Hydrolyzed

Rule 1 Protein 10lbs

3,770,000  3,050,000 

Whey Protein Hydrolyzed

Platinum Hydrowhey 3.5lbs

1,900,000 

Whey Protein Isolate

Iso Whey Zero 5lbs

1,850,000 

Whey Protein Hydrolyzed

Titanium Isolate Supreme 5lbs

1,850,000 

Whey Protein Isolate

Iso Sensation 93 5lbs

1,490,000 

Whey Protein Hydrolyzed

Iso 100 Whey Protein 5lbs

2,250,000