Cơ Tay Trước (BICEPS)

Cơ Tay Trước (BICEPS)

Standing One-Arm Dumbbell Curl – Đứng cuộn tạ đơn trên ghế dốc

Standing One-Arm Dumbbell Curl là bài tập, giúp chũng ta cô lập được một mình nhóm cơ tay trước hoạt động mà không có sự hỗ trợ của cơ vai. Bài tập này giúp tăng kích thước nhóm cơ tay trước. Sau đây dinh duong the hinh xin hướng dẫn tập chuẩn động tác này. […]