Bài Tập Lưng Xô (Back)

Straight Arm Pulldown – Đứng Kéo Xô Với Máy Cáp

Bạn muốn có một tấm lưng to và rộng đúng không, vậy thì bạn không thể bỏ qua bài Straight Arm Pulldown  này được. Bài tập này có thể nói rất ít người tập vì không ai để ý tới bài này đa phần nói đến tập lung họ chỉ biết những bài cơ bản như Seated […]

Bent Over Barbell Row – Kéo lưng với tạ đòn

Nếu nhắc đến bài tập lưng giữa thì bạn không thể không nhắc đến bài Bent Over Barbell Row . Đây là một bài tập lưng giữa nó tương tự giống với bài Seated Cable Rows, đều tập trung vào nhóm cơ lưng giữa. Bài tập này giúp nhóm cơ lưng có thẩm mỹ và độ […]

One-Arm Dumbbell Row – Kéo 1 tay với tạ đơn

Dumbbell Row là một bài tập lưng tương đối khó, với động tác này đòi hỏi người tập phải có đổ chính xác cao để tránh chấn thương lưng như đau cột cốt, đau thắt lưng. Bài tập này rất được áp dụng rộng rãi tại các phòng tập, nam nữ đều có thể thực […]